อายุยืนด้วยโยคะ

ไม่มีมนุษย์ที่อายุยืนยาวไปตลอดกาล มีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพ ส่งผลให้มีอายุยืนยาว และปัจจัยที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือสุขภาพ แม้บางคนจะร่ำรวยมากแค่ไหน แต่หากสุขภาพไม่แข็งแรง ก็ส่งผลทำให้อายุสั้น และดำรงชีวิตอย่างไม่มีความสุข การออกลำกังกายที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถทำได้อย่างปลอดภัย นั่นก็คือ การเล่นโยคะ

โยคะ เป็นการฝึกความยืดหยุ่นของร่างกาย ความอ่อนตัวของร่างกาย ซึ่งโยคะไม่เป็นเพียงแค่กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ หากแต่ยังช่วยฝึกจิต และเพิ่มสมาธิให้กับผู้เล่นอีกด้วย โดยขณะเล่นจะให้ผู้เล่นฝึกจิต โดยตั้งที่ลมหายใจเข้าออก ทำให้ผู้เล่นมีสมาธิและมีสติจดจ่อกับปัจจุบันมากขึ้น

เครดิตภาพจาก : https://www.pinterest.com/pin/5066618321196805/

จุดเริ่มต้นของโยคะ

เครดิตภาพจาก : http://newdelhi.thaiembassy.org/th

            โยคะ มีจุดกำเนิดอยู่ประเทศที่อินเดีย เมื่อพันกว่าปีมาแล้ว เป็นการฝึกรวบรวมร่างกาย และจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เปรียบได้ดั่งการนั่งสมาธิ โยคะนั้นเปรียบได้ดังปรัชญาแห่งสมัยโบราณ โดยโยคะนั้นสามารถเล่นได้กับกับทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานที่ และทุกเวลา คนอินเดียนั้นจึงนิยมเล่นโยคะเพื่อฝึกสุขภาพทั้งในเรื่องของร่างกายและจิต ไม่ว่าจะเริ่มทำตอนไหนก็ยังไม่สายเกินไป เพียงแต่ต้องมีความตั้งใจ พยายามและอดทน โดยมีสถิติว่าหญิงชราคนหนึ่งที่อายุยืนยาวกว่า 100 ปีนั้น ส่วนหนึ่งของการที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นเป็นเพราะเธอเล่นโยคะทุกวันมาตั้งแต่สาวๆ ส่งผลให้เธอมีสุขภาพจิตที่ดีและร่างกายที่แข็งแรง

ข้อแตกต่างระหว่างการออกกำลังกายและการเล่นโยคะ

เครดิตภาพจาก : https://www.sanook.com/women/79125/

            การเล่นโยคะอาสนะ เป็นการนั่งสมาธิเพื่อฝึกจิตให้มีสภาวะที่นิ่ง เพื่อเป็นการสมานจิตใจและกล้ามเนื้อเข้าด้วยกัน โดยจะให้ความสำคัญกับการให้จิตใจภายในเป็นตัวชี้นำ โดยวิธีนี้จะมีประโยชน์ในการช่วยรักษาความสมดุลของร่างกาย เป็นการที่ใช้ความรู้สึกเป็นตัวชี้นำ

            ในขณะที่การออกกำลังกายนั้นเน้นไปที่การใช้แรงเกือบทั้งหมด โดยเป็นการที่ฝึกกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนเป็นซ้ำ ๆ เพื่อเป็นการสร้างกล้ามเนื้อ โดยการออกกำลังกายนั้น เป็นวิธีที่กระตุ้นในส่วนของกล้ามเนื้อโดยตรง ไม่ใช่การใช้จิตใจเป็นตัวชี้นำ แต่เป็นการใช้กำลังเป็นส่วนใหญ่

            ดังนั้นการฝากโยคะจึงเป็นประโยชน์ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้มนุษย์มีอายุยืนมากขึ้น ทั้งให้ระบบเผาผลาญภายในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้มีอายุที่ยืนยาว นอกจากนั้นยังทำให้จิตใจของมนุษย์มีสมาธิและแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งทำให้การดำเนินชีวิตในแต่ละวันของมนุษย์มีความสุขและมีสุขภาพจิตที่ดี

#การเล่นโยคะ #การนั่งสมาธิ #โยคะยืดอายุ

Leave a Reply

Your email address will not be published.