เลือกทานอาหารออกแกนิค ให้ประโยชน์กว่ายังไง

                  อาหารออแนนิค หรือ อาหารเกษตรอินทรีย์ ผ่านการผลิตทางเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี ปุ๋ย หรือวัตถุสังเคราะห์ต่าง ๆ หรือใช้ในปริมาณที่น้อยมาก รวมถึงการเลือกเมล็ดพันธุ์พืชที่ไม่มีการตัดต่อพันธุกรรม ก่อนปลูกต้องเตรียมดินด้วยวิธีการทางธรรมชาติ ทุกขั้นตอนการผลิตจึงไร้สารปนเปื้อนจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ใช้สารเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโต ในส่วนของปศุสัตว์ก็ไม่มีการใช้สารเร่งฮอร์โมน หรือสารเร่งการการเจริญเติบโตอื่น ๆ และเลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติมีสุขอนามัย และมีขั้นตอนการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ สร้างความมั่นใจได้ว่าผักหรือเนื้อสัตว์ออแกนิคมีความสะอาด ปลอดภัย รับประทานแล้วไม่เป็นอันตราย และส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอน

ทานออแกนิค มีประโยชน์

                  1. สะอาด ปลอดภัย ช่วยต้านโรค เช่น โรคมะเร็ง โรคภูมิแพ้ ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง และทำให้ร่างกายรับสารอาหารที่ดี เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง รักษาความสดได้นานกว่าอาหารโดยทั่วไป

                  2. ดีต่อสตรีมีครรภ์ หากทานออแกนิคตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ จะช่วยลดความเสี่ยงของทารกในครรภ์จาก โรคหอบหืด โรคออทิสติก โรคภูมิต้านทานบกพร่อง และโรคมะเร็ง เป็นต้น และยังช่วยให้สุขภาพของทั้งคู่สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย

                  3. มีการเจือปนของสารพิษน้อย ประมาณร้อยละ 30 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับพืช ผัก ผลไม้ โดยทั่วไป ในส่วนของหมูและไก่ มีสาiต้านแบคทีเรียที่น้อยกว่าเนื้อสัตว์โดยทั่วไป 33 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตามก่อนจะนำมารับประทานควรล้างให้สะอาดก่อน เพื่อความมั่นใจว่ามีความปลอดภัยจากเชื้อโรคอื่น ๆ

                  4. มีรสชาติที่ดีกว่า เป็นธรรมชาติมากกว่า เพราะผ่านการแปรรูปที่น้อยกว่า จึงมีความสดใหม่ อาหารออแกนิคจึงยังคงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไว้ได้เป็นอย่างดี

                  5. กระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ตามหลักมาตรฐานจะมีข้อกำหนดห้ามใช้สารสังเคราะห์ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จึงไม่มีสารปรุงแต่งเจือปนมากับอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างแน่นอน

                  6. ห่างไกลจากโรคร้าย เนื่องจากไม่มีสารพิษเจือปน จึงมีความปลอดภัย หากรับประทานเป็นประจำจะทำให้ลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคภูมิแพ้ โรคหัวใจ เป็นต้น

                  7. ดีต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายที่ก่อให้เกิดมลพิษตกค้างในดิน อากาศ และน้ำ จึงส่งผลให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วย

เลือกผลิตภัณฑ์ออแกนิคให้ปลอดภัย

              แม้ว่าฉลากของผลิตภัณฑ์ออแกนิคเป็นเครื่องช่วยยืนยันด้านความปลอดภัย แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะบางชนิดยังคงใช้สารเคมีอยู่บ้างที่ได้รับการรับรองว่าสามารถใช้ได้กับกระบวนการผลิต แต่ก็มีในปริมาณน้อยกว่าอาหารทั่วไป ดังนั้นการเลือกซื้ออาหารออแกนิคอย่างมั่นใจ โดยเลือกซื้อจากหลาย ๆ แห่ง เพื่อกระจายความเสี่ยงของการตกค้างของสารเคมี ควรเลือกซื้อผลผลิตตามฤดูกาล จะดีที่สุดทั้งในเรื่องของความสดใหม่ และปลอดภัยมากกว่านอกฤดูกาล ทั้งนี้ควรอ่านฉลากอย่างละเอียด เพื่อความปลอดภัยและดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุด อาหารออแกนิคทุกชนิดก่อนรับประทานควรล้างทำความสะอาดทุกครั้ง โดยใช้น้ำสะอาดไหลผ่านและขัดเบา ๆ เพื่อลดสารตกค้างได้

                  อาหารออแกนิค แม้ว่าจะมีความปลอดภัยจากสารพิษ แต่โอกาสที่จะปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ก็มีได้เช่นกัน ดังนั้นการเลือกซื้ออาหารออแกนิคควรสังเกตลักษณะภายนอกให้ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับประโยชน์จากพืช ผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์ออแกนิคอย่างเต็มประสิทธิภาพ

Youtube : ออร์แกนิกคืออะไร

เครดิตภาพ : fic.ifrpd.ku.ac.th / tqm.co.th / wholesalesqr.com

#อาหารออแกนิค #อาหารสุขภาพ #ประโยชน์จากพืช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *