ระยะเวลาการย่อยอาหาร

         ในความเป็นจริงแล้ว  คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยเห็นคุณค่าของระบบย่อยอาหารและการทำงานของ ระบบนี้ในร่างกาย  เพราะคนส่วนมากเมื่อเคี้ยวและกลืนอาหารลงลำคอไปแล้ว ความคิดเกี่ยวกับอาหารที่ รับประทานก็จะหมดลงไปด้วย  แต่จะเกิดอะไรขึ้นกับอาหารหลังจากที่กลืนลงไปแล้ว   ระบบย่อยอาหาร โดยรวมประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ที่ซับซ้อนและมีความสำคัญมาก  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ ปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการย่อยอาหารและระยะเวลาที่ใช้ในการย่อยอาหาร

เกิดอะไรขึ้นระหว่างการย่อยอาหาร?

สิ่งที่รับรู้ได้อย่างชัดเจนของขั้นตอนแรกในการย่อยอาหารก็คือ ใส่อาหารไว้ในปากแล้วเคี้ยว แต่ ทว่าฟันนั้นไม่ได้ทำหน้าที่ของการย่อยอาหารทั้งหมดที่นี่   ระหว่างขั้นตอนแรกนี้  ต่อมน้ำลายจะทำหน้าที่ หล่อเลี้ยงอาหารในปาก และทำให้สิ่งที่รับประทานเข้าไปสามารถผ่านหลอดอาหารได้ง่ายขึ้นในยามที่กลืนลง ไปในลำคอและทางเดินอาหาร  

หลังจากอาหารลงไปที่ทางเดินอาหารแล้ว  อาหารผ่านลงไปถึงหูรูดของ ทางเดินอาหารส่วนล่าง ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่คลายตัวเพื่อให้อาหารผ่านเข้าไปในกระเพาะอาหาร จากนั้น กล้ามเนื้อกระเพาะอาหารจะผสมอาหารดังกล่าวเข้ากับน้ำย่อย

และต่อมที่อยู่ในเยื่อบุกระเพาะอาหารจะ ผลิตเอนไซม์และกรดในกระเพาะอาหารเพื่อช่วยย่อยอาหารให้แตกตัวต่อไป   จากนั้นอาหารจะผ่าน เข้าไปในลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ตามลำดับ  ในลำไส้เล็ก สารอาหารที่ย่อยแล้วและน้ำจะถูกดูดซึมเข้าสู่ กระแสเลือด  ส่วนในลำไส้ใหญ่ กากอาหารที่เหลือจากการย่อยอาหารจะถูกเปลี่ยนเป็นอุจจาระซึ่งจะเคลื่อน เข้าสู่สำไส้ใหญ่ส่วนปลายหรือทวารหนัก    ทวารหนักซึ่งอยู่ส่วนล่างสุดของลำไส้ใหญ่จะเก็บอุจจาระไว้ จนกว่าจะถูกขับออกมาระหว่างการเคลื่อนไหวของลำไส้

กระบวนการย่อยอาหารทั้งหมดใช้เวลานานแค่ไหน?

เวลาที่ใช้ในการย่อยอาหารเริ่มตั้งแต่ตักอาหารใส่ไว้ในปากจนถึงเวลาที่ขับถ่ายอุจจาระออกมานั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยรวมแล้วจะใช้เวลาสองถึงห้าวันในการย่อยอาหาร ขึ้นกับระบบทางเดินอาหาร ของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป   ปัจจัยที่ให้เกิดความแตกต่างของเวลาการย่อยอาหารนั้น  เริ่มต้นจาก ประเภทของอาหารที่รับประทานเข้าไป  อาหารที่มีเส้นใยสูงสามารถเร่งการย่อยอาหาร นอกจากนี้ อาหาร ที่ไม่ผ่านการแปรรูปจะย่อยง่ายกว่าเพราะร่างกายจะสลายสารเคมีที่ซับซ้อนในอาหารแปรรูปได้ยากกว่า อาหารที่มีน้ำตาลเชิงซ้อน อาหารที่มีไขมันสูง และอาหารที่มีโปรตีนสูงจะใช้เวลาการย่อยอาหารนาน ส่วน อีกปัจจัยหนึ่งที่สังเกตได้คือ ระบบย่อยอาหารจะทำงานช้าลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น   นอกจากนั้น ภาวะทาง สุขภาพบางอย่างสามารถส่งผลต่อระยะเวลาในการย่อยอาหาร  ที่พบได้บ่อยได้แก่ การแพ้แลคโตส  โรค ลำไส้แปรปรวน  และมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร

         หากสงสัยว่าระบบย่อยอาหารทำงานไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น หากมีอาการท้องร่วงเป็นประจำหรือมี อาการท้องผูก  ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาดังกล่าว   โดยแพทย์สามารถใช้การทดสอบ หลายอย่างเพื่อประเมินระบบย่อยอาหารของร่างกายรวมถึงการส่องกล้องลำไส้  ทั้งนี้การไปพบแพทย์ ระบบทางเดินอาหารจะสามารถตรวจสอบระบบนี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ  ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงสาเหตุของ ปัญหาในระบบย่อยอาหาร    อย่างไรก็ตาม ปัญหาการย่อยอาหารหลายอย่างสามารถจัดการได้ด้วย การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต

เครดิตภาพ pixabay.com

#ระบบย่อยอาหาร #สุขภาพน่ารู้ #อาหารไม่ย่อย