ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคอันตรายอันดับต้นๆ ที่มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หลายคนมักจะเข้าใจว่าโรคเบาหวานเกิดจากการที่ผู้ป่วยบริโภคของหวานหรือน้ำตาลมากเกินไป จึงเป็นที่มาของชื่อโรคว่าเบาหวาน แต่จริงๆ แล้วโรคเบาหวานไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะการบริโภคน้ำตาลมากเกินไป เพราะโรคนี้ยังมีสาเหตุมาจากกรณีอื่นได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นจากกรรมพันธุ์ การใช้ยารักษาโรคบางชนิด คุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์ และความอ้วน การรักษาแพทย์จะใช้วิธีแบบประคับประคองเช่น รับประทานยา ทานสมุนไพร และการฉีดอินซูลิน เป็นต้น

ภาพจาก therxhelper.com

สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานจะมีสาเหตุเกิดจากการที่ร่างกายของคนเราไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ หรือผลิตได้น้อยกว่าความต้องการในการใช้งานของร่างกาย สำหรับฮอร์โมนอินซูลินจะเป็นฮอร์โมนที่มีหน้าที่ในการนำน้ำตาลที่อยู่ในกระแสเลือดไปใช้ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายในรูปของพลังงาน เมื่อร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินออกมาได้อย่างพอเพียงจึงทำให้มีการสะสมของน้ำตาลในกระแสเลือดมากกว่าปกติ เมื่อปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานจึงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน และเมื่อเป็นโรคเบาหวานแล้วผู้ป่วยไม่ทำการรักษาหรือรักษาไม่ถูกวิธี เมื่อปล่อยไว้นานก็จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆ ขึ้นมาได้ ดังนั้นผู้ป่วยควรรับประทานยา และการทานสมุนไพร รวมถึงการฉีดอินซูลิน ร่วมด้วย

ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่สามารถพบได้บ่อยๆ จะได้แก่

1. ภาวะแทรกซ้อนทางตา เนื่องจากร่างกายทำการขับน้ำตาลออกทางเลนส์ตา เมื่อมีเป็นจำนวนมากผู้ป่วยจะมีน้ำไหลออกจากดวงตา หรือที่เรียกกันว่าเบาหวานขึ้นตา และอาจส่งผลทำให้ผู้ป่วยเกิดเป็น โรคต้อหิน โรคต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อม และมีโอกาสทำให้ผู้ป่วยตาบอดได้

2. ภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับหลอดเลือด เนื่องจากมีน้ำตาลตกค้างอยู่ในกระแสเลือดเป็นจำนวนมาก จึงอาจเกิดการอุดตันในกระแสเลือด ทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนได้ดี เป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยอาจเกิดเป็น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และอาจส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ มีผลทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันส่งผลให้ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตได้ และถ้าเส้นเลือดเกิดอุดตันที่บริเวณสมองและไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได้ก็อาจจะส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดเป็นอัมพาตได้

3. ภาวะแทรกซ้อนที่ไต เพื่อกำจัดน้ำตาลที่ตกค้างอยู่ในกระแสเลือดเป็นจำนวนมาก ทำให้ไตทำงานหนักกว่าปกติ และถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานาน จะส่งผลทำให้เกิดภาวะไตเสื่อม และอาจเกิดเป็นไตวายในระยะสุดท้าย

ภาพจาก earth.com

โรคเบาหวานถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองในเรื่องต่างๆ ตามคำแนะนำของแพทย์ ก็จะสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดให้เป็นปกติได้ จะช่วยให้ห่างไกลจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาได้ สนใจดูรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานคลิกได้เลย >>

https://youtu.be/gjCyaVIPBB4

#โรคเบาหวาน #ภาวะเบาหวาน #เบาหวานอันตราย