เคพกูสเบอร์รี่” ผลไม้ต้านมะเร็ง-หลอดเลือดหัวใจ

            เมื่อได้ยินชื่อว่าเบอร์รี่ตามท้ายชื่อผลไม้ หลายคนคิดว่าจะต้องมีสีแดงสีม่วง หรือสีดำใช่ไหม แต่เคพกูสเบอร์รี่นี้ ไม่ใช่มีแต่มีผลเป็นสีเหลือง เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากมาย รสชาติอร่อย เป็นผลไม้ที่มาจากเมืองเหนือ กล่าวมาขนาดนี้แล้วคงอยากทำความรู้จัก เคพกูสเบอร์รี่ ว่าคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรบ้างอย่ารีรอมาชมกันเลย เคพกูสเบอร์รี่ คืออะไร            …