กลิ่นปาก…รับมือให้ดี ชีวิตก็ได้ห่างไกลความเสี่ยง

หากว่าต้องเข้าสังคมพบผู้คนอยู่ตลอดเวลานอกจากจะต้องดูดีทั้งภายนอกแล้วอีกสิ่งสำคัญเลยต้องใส่ใจและให้ความสำคัญกับกลิ่นปาก นอกจากจะทำให้เสียขาดความมั่นใจเป็นกังวลในการสื่อสารแล้วกลิ่นปากก็ยังคงส่งผลเสียในด้านอื่น ๆ อีกด้วยแต่จะมีอะไรอย่ารอช้ากันเลย… ต้นเหตุของการเกิดกลิ่นมี 7 ข้อด้วยกันดังนี้ ฟันคุด ฟันซ้อน เหงือก หรือทอนซิล 2. ไซนัส และโพรงจมูกที่ทำให้มีการอักเสบภายในและไหลย้อนลงทางช่องปาก 3. ตัวยาบางชนิด…