6 พฤติกรรมทำให้พุงโย้ “อ้วนลงพุง”

                  ความอ้วนลงพุงทำให้ไม่มีความมั่นใจ ทั้งในเรื่องของเสื้อผ้าที่สวมใส่ ภาพลักษณ์ รวมถึงบุคลิกภาพ เมื่อต้องไปพบปะกับผู้คน ภาวะอ้วนเกิดจากจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่การกิน การนอน การออกกำลังกาย นอนหลับพักผ่อน หากปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปเรื่อย ๆ ไม่รีบปรับเปลี่ยนก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่าง ๆ ตามมาได้อีกด้วย                  …