9 สิ่งที่ทำให้หน้าดูแก่ บวกอายุแบบไม่ตั้งใจ

                  หน้าดูแก่ก่อนวัยเป็นปัญหาที่ไม่มีใครอยากจะเป็น ผิวหนังก็เหมือนกับอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกายที่มีการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา หากมีรอยเหี่ยวย่น หรือมีริ้วรอยเกิดขึ้นมักจะฟื้นฟูขึ้นมาได้ยาก พฤติกรรมในชีวิตประจำวันล้วนส่งผลให้หน้าดูแก่ก่อนวัย เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นใจ และสร้างความกังวลให้กับเราไม่น้อยทีเดียว                   ผิวหนังเหี่ยวย่น มีริ้วรอย หน้าดูแก่ก่อนวัย เกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกร่างกาย โดยปัจจัยภายในเกิดจากการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวและเนื้อเยื่อไปตามกาลเวลา…