จุดเปลี่ยน 5 ข้อเรื่องสุขภาพ หลังผ่านวิกฤติโควิด 19

            วิกฤติโควิด 19 สร้างผลกระทบกันอย่างถ้วนหน้า ทั้งเรื่องของสุขภาพ และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปจากเดิมมาก และเมื่อผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้แน่นอนว่าคนทั้งโลกจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่การใช้ชีวิต และการใช้จ่ายใหม่ทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ เราจะเห็นว่าคนจะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้น เพื่อให้ห่างไกลจากการติดเชื้อ โดยวันนี้เราจึงหยิบจุดเปลี่ยนที่กำลังจะเกิดขึ้นมาแชร์ว่า จะมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างในด้านของสุขภาพ 5 ข้อหลังวิกฤติโควิด 19…